Regulamin „Pucharu Pławniowic”

PUCHAR PŁAWNIOWIC w trakcie opracowania

  1. Puchar Pławniowic w klasie Omega Turystyczna jest cyklem regat sportowo-rekreacyjnych rozgrywanym nad jeziorem Pławniowice.
  2. W regatach mogą brać udział wszyscy chętni bez ograniczeń. Wpisowe dla załóg spoza „Stowarzyszenia Żeglarskiego Szkwał” wynosi 30,00zł. za 1 (jeden) termin regat, lub 120zł za cały cykl regat.
  3. Terminy regat znajdują się w dziale regaty-terminy na stronie www.szkwal.org
  4. Regaty o Puchar Pławniowic rozgrywane są w kategorii Omega Turystyczna zgodnie z „Przepisy regatowe Żeglarstwa 2017-2020” i niniejszym Regulaminem.
  5. Do Klasyfikacji Pucharu Pławniowic liczone będą 3 (trzy) najlepsze wyniki z regat w danym sezonie, niezależnie od ilości rozegranych regat. W przypadku remisu decyduje lepsze miejsce w regatach „O Puchar Prezydenta Miasta Chorzowa”.
  6. Klasyfikacja sterników Pucharu Pławniowic liczone będą zgodnie z poniższą tabelą.
  7. Sternik jachtu zobowiązany jest do bezpośredniego obsługiwania urządzenia sterowego jachtu podczas trwania wyścigu.
  8. Nadzór oraz patronat nad cyklem regat prowadzi „Stowarzyszenie Żeglarskie Szkwał”
  9. Ostateczna interpretacja treści regulaminu i rozstrzygania sporów należy do Komandora „Stowarzyszenia Żeglarskiego Szkwał”
Miejsce w regatach Ilość punktów
„karnych”
Ilość punktów dla regat „O Puchar Prezydenta miasta Chorzów”

„O Puchar Komandora”

1 0 0
2 1 2
3 2 4
4 3 6
5 4 8
6 5 10
7 6 12
8 7 14
Każde następne +1 za każde następne +2 za każde następne