REGATY O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW – FINAŁ PUCHARU ŚLĄSKAZAWIADOMIENIE O REGATACH

REGATY O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA CHORZOWA

W KLASIE OMEGA – FINAŁ PUCHARU ŚLĄSKA

1.Termin i miejsce regat:

Regaty zostaną rozegrane na Zalewie Pławniowickim, w dniach:

30.09 – 01.10 – klasa omega turystyczna i standard

Bazą regat jest stanica Stowarzyszenia Żeglarskiego „Szkwał”
oraz Yacht Klub BOSMAN

NOCLEGI:

http://www.hotelzagiel.pl/dojazd.htm (32) 230 33 47

http://www.hotel-laguna.pl/  (32) 230-39-11

Informacja: Marcin Zdebik 504 114 993

 1. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:
 • Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017-2020
 • Regulaminem Pucharu Śląska w klasie omega standard
 • Przepisami klasy omega standard
 1. Zgłoszenia do regat:

Przyjmowane będą elektronicznie na adres zdebik@vp.pl do dnia 25.09.2017 oraz w biurze regat w dniu 30.09.2017 w godz. 0800 – 0930

Opłata startowa: 50 ZŁ

W ramach wpisowego organizator zapewnia: wyżywienie

Istnieje możliwość wypożyczenia omegi turystycznej do regat, po wcześniejszym zgłoszeniu do organizatora regat. O kolejności wypożyczenia decyduje data przesłania zgłoszenia do regat.

 1. Instrukcja żeglugi

Dostępna będzie w biurze regat przy dokonywaniu zapisów. Komunikaty dotyczące regat ogłaszane będą na tablicy ogłoszeń przy biurze regat.

Organizator posiada licencję PZŻ na organizowanie regat.

 1. Wyścigi

Planuje się rozegranie 7 wyścigów dla klasy omega w ciągu 2 dni. Po rozegraniu 4 wyścigów, jeden wyścig najgorszy będzie odrzucony.

W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani sternicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu. Regaty zostaną uznane za odbyte po przeprowadzeniu przynajmniej jednego wyścigu. Osoba zgłoszona, jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia     („obsługiwania urządzenia sterowego”) jachtu będącego w wyścigu.

 1. Start

Start do pierwszego wyścigu w 30.09 planowany jest na godz. 1100 W dniu 1.10 start do pierwszego wyścigu planowany jest na godz. 1000. Ostatni sygnał startowy w dniu 1.10 nie może być podany później niż o 1300.

Na jachcie podczas wyścigu powinny znajdować się wszystkie osoby zgłoszone, jako załoga. Wniosek o zmianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu pisemnie u Sędziego Głównego regat.

7.Uczestnictwo

Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierci wynikłych w związku z udziałem w regatach – przed rozpoczęciem, podczas oraz po regatach. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

 1. Oznakowanie jachtu

Jachty startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne w postaci numeru lub nazwy umieszczonych na żaglu i burtach jachtu.

 1. Ubezpieczenie:

Sternicy jachtów omega standard zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów polisę OC obejmującą w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem do regat. Jachty wypożyczone posiadają aktualną polisę OC i NW.

 1. Prawo do wizerunku

Zawodnik zgłaszający się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatora i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

 1. Łodzie trenerów i obserwatorów

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji u organizatora regat.

 1. Nagrody

Puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe.

 1. Dojazd

Mapka dojazdu dostępna jest na stronie https://maps.google.pl/maps?saddr=Pla%C5%BCowa&daddr=50.38826,18.492961&hl=pl&ie=UTF8&ll=50.388011,18.493096&spn=0.001452,0.003484&sll=50.388264,18.493187&sspn=0.002904,0.006968&geocode=FVDgAAMdei4aAQ%3B&t=h&dirflg=w&mra=mift&mrsp=1&sz=18&z=19