Kursy żeglarskie i motorowodne

KURSY PROWADZONE SĄ PRZEZ FIRMĘ AVANTI 2 MARCIN ZDEBIK
NIP 627-105-19-46

imagesIU7S38QT KURS NA PATENT  STERNIKA MOTOROWODNEGO –  tylko 550 zł zniżka dla studentów i członków WOPR (odpłatność 450 zł)
ZAPISY MARCIN 511 393 881

Zajęcia praktyczne umawiane indywidualnie – w tygodniu od godziny 16.30 – 20.00 lub sobota i niedziela od 10.00 – 19.00.
Zajęcia teoretyczne – udostępniam materiały oraz przykładowe testy, szkolenie z węzłów podczas zajęć praktycznych.

patent

Wymagania
1. Ukończony 14 rok życia
3. Zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego
Uprawnienia
1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych
2. Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

*Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowodnych o mocy silnika do 60 kW.

 

pasja-zagle  KURS NA PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO
Termin: 02.09 – 1.10.2017- zajęcia od 10.00 – 17.00, egzamin 02.10 – godz.15.00
CENA 950 ZŁ

UWAGA !!!

NAJBLIŻSZY EGZAMIN : 02.10.2017

Zajęcia prowadzone w godzinach od 10.00 – 18.00. Szkolimy na: Sasankach 620 – z pełnym wyposażeniem czarterowym, Omegach, Dz-cie. Pomost wyposażony w Y bomy, port w boje rufowe.
OPŁATA ZA EGZAMIN 250 ZŁ – dorośli / 125 zł – młodzież ucząca się do 26 r.ż.
Patent 50 ZŁ – dorośli / 25 zł – młodzież ucząca się do 26 r.ż.

Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do :

  • Prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych
  • Prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013r. poz. 460) § 5. 1. , patent żeglarza jachtowego uzyskuje osoba, która:

  • Ukończyła 14. rok życia
  • Zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności na patent żeglarza jachtowego

 

INFORMACJA: Kursy Marcin Zdebik 511 393 881 zapisy:  zdebik@vp.pl